kuszálik péter
A romániai magyar sajtó 1989 után
    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1989-1998
év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998  
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r t u v w x y z  
    kiadó a b c d e f g h i j k l m n o p r t u v z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r t u v z  
 
keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
szűkítés -
 
  Kiadványok betűrend szerint - r betű:
lapozás: 1-30 | 31-45
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


R. O. Sz. = Nemcsak Ritkán Olvasók Számára. a Bánffyhunyadi Diákszövetség havilapja, kiadják az Octavian Goga Líceum diákjai. Bánffyhunyad. 1994. nov. (1.évf. 1.sz.)-/1995. szept/dec. (2.évf. 5.sz.)/-??:»

Rázós. az Áttekintő melléklete [értsd: melléklapja]; 1990. szept.-től: (mini) regényújság. Csíkszereda. 1990. júl. ([1.évf.] 1.sz.)-1991. [jan.] (2.évf. 1/10.sz.):»

Rebuló. a Ref. Kollégium lapja. Sepsiszentgyörgy. 1995. nov. (1évf. 1.sz.)- [1996.] (2.évf. 5.sz.)-:»

Redőny. a Váradi József Ált. Isk. diáklapja. [Sepsiszentgyörgy.] [1997.] (1.sz.):»

Református Család. ref. keresztyén családi lap. Megj. negyedévenként. Kolozsvár. 1992. dec. (új folyam, [1.évf.] 1.sz.)-1997. ápr/jún. (új folyam, [6.évf.] 4.sz.)-:»

Református Egyházi Híradó. - Megjegyzés: Vetési László téves közlése (Korunk, 1992. 7.sz. 107.p.), helyesen: 524. Nagyváradi Református Híradó.

Református Gyülekezeti Értesítő. lásd 173. Enyedi Sion.

Református Híradó. lásd 524. Nagyváradi Református Híradó.

Református Jövőnk. lásd 427. Körömhír.

Református Mentő Misszió Hírek. K: Kecskeméthy István Ref. Missziói Intézet. Kolozsvár. 1994. jan/okt. (1.évf. 1.sz.)-1996. (3.évf. 2.sz.):»

Református Szemle. az Erdélyi Ref. Egyházkerület, a Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület és a Zsinat-Presbiteri Evangélikus Egyház hivatalos lapja. Megj. kéthavonként. Kolozsvár. -1990. jan/febr. (83.évf. 1.sz.)-1997. máj/jún. (90.évf. 3.sz.)-:»

REFrén. a Szatmárnémeti Ref. Gimn. diáklapja. Megj. időnként. Szatmárnémeti. [1994/95.] (1.sz.)-[1997. húsvét] (14.sz.)-:»

Rejtvény-Szellem. kéthetenként megjelenő rejtvénylap Marosvásárhely. [1994. máj.] ([1.évf.] 1.sz.)-1995. [márc.] ([2.évf.] 5.sz.):»

Reklám Körkép. az Impar kft. ingyenes reklámlapja. Székelyudvarhely. 1994. ápr. (1.évf. 1.sz.)-??:»

Remény (1). a kolozsvári Mária Szent Szíve Plébánia ifjúsági csoportjának lapja. Kolozsvár. /1990. máj. 14. (1.évf. 1.sz.)/-1991. karácsony (2.évf. 8.sz.)-??:»

Remény (2). az Apáczai Csere János Baráti Társaság értesítője. Kolozsvár. 1992. jan/márc. (4.sor. 1.sz.)-1997. máj. (4.sor. 11.sz.)-:»

Remény (3). a Brassai Sámuel Elméleti Líceum Kriza János Önképzőkörének lapja. Kolozsvár. 1992. márc. ([1.évf.] 1.sz.)-1993. máj. ([2.évf.] 3.sz.)-??:»

Rendkívüli Corvin Rejtvény Magazin. lásd 92. Corvin Rejtvénymagazin.

Reuma. foaie pentru reumatici despre reumatism = reumásoknak reumáról. Marosvásárhely. 1996. febr. (1.sz.)-1997. ápr. (2.sz.):»

Revista de Medicina si Farmacie = Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle. publicatie a Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.-Mures [a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem kiadványa]. Marosvásárhely. 1991. (Vol. 37. Nr. 1/2.)-1997. (Vol. 43. Nr. 1/2.)-:»

Revista Medicala = Orvosi Szemle. publicatie a Institutului de Medicina si Farmacie din Tg.-Mures [a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet kiadványa]. Megj. 1x Marosvásárhely . 1990. jan/dec. (Anul 36.évf. Nr. 1/2.sz.):»

Rhododendron-Hírlevél. a Rhododendron Környezet- és Természetvédő Egyesület hírlevele. Marosvásárhely. 1995. jún. (1.sz.)-??:»

Rhodo-Hírek. Marosvásárhely. 1992. szept. [1.sz.]:»

Rikkancs. a Kölcsey Ferenc Líceum hetilapja [sic!]. Szatmárnémeti. 1990. márc. 12. (1.sz.)-1990. máj. 11. (3.sz.):»

RMDSz Értesítő. a csíkszeredai ideigl. bizottság kiadványa; máj. 27-től: az RMDSz csíkszéki (jún. 17-től: Hargita megyei) szervezetének hetilapja. Csíkszereda. 1990. márc. [8?] (1.évf. 1.sz.)-1990. aug. 19. (1.évf. 23/24.sz.):»

RMDSz Figyelő. lásd 50. Bihari Napló.

RMDSz Híradó. a Szatmárnémeti RMDSz elnökségének havi kiadványa. Szatmárnémeti. 1993. máj. 28. ([1.évf.] 1.sz.)-1993. nov. 30. (7.sz.):»

RMDSz Hírmondó. lásd Hírmondó.

RMDSz Közlöny. kiadja a Szövetségi Elnöki Hivatal; 1993. ápr.-1995. jún.: megj. az Impress kft. gondozásában. Marosvásárhely. 1993. [febr.] (1.sz.)-1997. jún. (25.sz.)-:»

RMDSz-Oldal. lásd 627. Sepsiszentgyörgyi Hírnök.
 
kapcsolódik

  » adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » román nyelvű címek mutatója
  » ISSN-számok mutatója
  » írok a szerzőnek

további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék