kuszálik péter
A romániai magyar sajtó 1989 után
    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1989-1998
év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998  
    név a b c d e f g h i j k m n o p r s t u v w x y z  
    kiadó a b c d e f g h i j k m n o p r s t u v z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k m n o p r s t u v z  
 
keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
szűkítés -
 
  k betű-s helységek: 110
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-110
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


Isa. a Nagy Mózes Líceum időnkénti bohózat-lapja; diáklapja. Kézdivásárhely. 1991. szept. (1.sz.)-[1996. máj?] (sz.n.)-:»

Mozaik. diáklap. Kézdivásárhely. /1995?/-??:»

Székely Hírmondó. megjelenik a kézdivásárhelyi Polgármesteri Hivatal megbízásából és anyagi támogatásával; 1996. júl. 20-tól: független kéthetilap, kéthetente Kézdivásárhely. 1996. márc. 15. (ünnepi szám [1.évf. 1.sz.])-1997. jún. 28/júl. 11. (2.évf. 13.sz.)-:»

Számadás. Tamás Sándor parlamenti képviselő beszámolója [képviselői tevékenységéről]. Kézdivásárhely. 1998. dec. (1.sz.):»

Székely Újság. független demokrata lap. Kézdivásárhely. 1989. dec. 23. (1.évf. 1.sz.)-1991. márc. 11. (3.évf. 45.sz.):»

Együtt! a kidei Unitárius Egyházközség és a hozzátartozó besztercei és nagybányai leányegyházközségek valamint szórványközpontok és szórványok tudósítója. Kide. 1992. húsvét (1.sz.)-1996. húsvét-pünkösd (5.évf. 1/2.sz.)-??:»

Mi Magunkról. a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége klézsei helyi szervezetének lapja. Klézse. 1997. szept. (1.évf. 1.sz.)-1998. aug. (2.évf. 5.sz.)-:»

Info. az Ifjúsági Békemozgalom közlönye. [Megj. kb. kéthavonként.] Kolozsvár 1996?-1997. (3.sz.)-??:»

Korunk. kultúra - haza és nagyvilág. Kolozsvár -1990. jan. (3. folyam, 1.évf. 1.sz.)-1997. jún. (3. folyam, 8.évf. 6.sz.)-:»

Kávéházi Belépő = KÁBÉ. az "Április 11." Irodalmi Kreativitás Verseny 1996-os szovátai döntőjének nyertes írásai. Kolozsvár 1997. márc. (sz.n.):»

Bokréta virágkedvelők lapja Kolozsvár 1993. ápr. ([1.évf.] 1.sz.)-1993. aug. ([1.évf.] 5.sz.):»

Báthor(i)ság a Báthory István Líceum I-IV. oszt. tanulóinak lapja Kolozsvár [1992. jún.] (sz.n.)-??:»

Bogáncs a Brassai Sámuel Líceum néptáncegyüttesének tájékoztatója Megj. évenként 1-4 sz. Kolozsvár 1990. karácsony (1.sz.)-1996. nov. (12.sz.)--:»

Csinguru. a MaKOSz központi információs közlönye. Megj. rendszertelenül. Kolozsvár, Brassó, Csíkszereda. /1991. szept./-1997. máj/jún. (új kiadás [értsd: sor.], 20/21.sz.)-:»

Remény (1). a kolozsvári Mária Szent Szíve Plébánia ifjúsági csoportjának lapja. Kolozsvár. /1990. máj. 14. (1.évf. 1.sz.)/-1991. karácsony (2.évf. 8.sz.)-??:»

AESz Füzetek. lásd 22. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Értesítője. Kolozsvár. 1991. ápr.-1993. júl.»

Szemfüles. a 3. sz. Matematika-Fizika Líceum IV. A osztályának lapja. Megj. 1x. Kolozsvár. 1990. márc. (1.sz.):»

Szempont. kulturális folyóirat. Megj. 1x. Kolozsvár. 1990. [aug.] (1.sz.):»

Perspektíva. a KMDSz információs hetilapja. Kolozsvár. 1995. dec. 13. (0.évf. 00.sz.)-1997. jún. 12. (szessziós különszám)-:»

Szivárvány. óvodások és kisiskolások lapja; 1990. júl.-tól: kisgyermekek képeslapja. Kolozsvár. 1990. jan/febr. (11.évf. 1/2.{121/122.}sz.)-1997. jún. (13![18.]évf. 206.sz.)-:»

Tálentum. a kolozsvári Ref. Koll. diáklapja. Kolozsvár. 1993. [febr?] (1.évf. 1.sz.)-1994. (2.évf. 4.sz.):»

Perpetuum Balett. metazine. A Kolozsvári Magyar Diákszövetség Oedipus Quartett pszeudokulturális szakosztályának kiadványa. Kolozsvár. 1994. márc. (nulladik szám)-1994. nov. (3.sz.):»

TEkergő. diáklap. Megj. 1x. Kolozsvár. [1993. jún.] (kísérleti szám):»

Quo Vadis. a kolozsvári protestáns teológusok diáklapja. Kolozsvár. 1993. (1.sz.)-1997. (9.sz.)-:»

Református Család. ref. keresztyén családi lap. Megj. negyedévenként. Kolozsvár. 1992. dec. (új folyam, [1.évf.] 1.sz.)-1997. ápr/jún. (új folyam, [6.évf.] 4.sz.)-:»

Remény (2). az Apáczai Csere János Baráti Társaság értesítője. Kolozsvár. 1992. jan/márc. (4.sor. 1.sz.)-1997. máj. (4.sor. 11.sz.)-:»

Remény (3). a Brassai Sámuel Elméleti Líceum Kriza János Önképzőkörének lapja. Kolozsvár. 1992. márc. ([1.évf.] 1.sz.)-1993. máj. ([2.évf.] 3.sz.)-??:»

Román Sajtófigyelő. az RMDSz sajtótájékoztatója [szemléje]. Kolozsvár. 1990. febr. 22. (1.sz.)-1990. jún. 30 (19.sz.):»

Szabadság. a demokratikus közvélemény napilapja; 1994. jan.-tól: kolozsvári közéleti napilap. Kolozsvár. 1989. dec. 23. (1.évf. 1.sz.)-1997. jún. 30. (9.évf. 147.sz.)-:»

Református Szemle. az Erdélyi Ref. Egyházkerület, a Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület és a Zsinat-Presbiteri Evangélikus Egyház hivatalos lapja. Megj. kéthavonként. Kolozsvár. -1990. jan/febr. (83.évf. 1.sz.)-1997. máj/jún. (90.évf. 3.sz.)-:»
 
kapcsolódik

  » adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » román nyelvű címek mutatója
  » ISSN-számok mutatója
  » írok a szerzőnek

további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék