kuszálik péter
A romániai magyar sajtó 1989 után
    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1989-1998
év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998  
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
    kiadó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
 
keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
szűkítés -
 
 
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

Transindex - A romániai magyar sajtó 1989 után

Forrásmunkák

(Fölhasznált és ajánlott szakirodalom.)

[CCM98] *** Catalogul general mass-media din România. Coordonator: Valeriu Mangu. Buc., Ed. Sfera, 1998.

[CGM95] *** Catalogul general al mediilor de informare, institutiilor publice, organizatiilor neguvernamentale si organismelor economice din România. Coordonator: Valeriu Mangu. Buc., Agentia de Presa si Informatii Pinocchio, 1995.

*** Codul postal al localitatilor din R.S.R. Buc., 1974.

Cseke Péter: Alapok és tervek. A romániai magyar sajtó történetének elomunkálatai. In: A Hét [Buk.], 1999. febr. 25.

Enyedi Sándor: A romániai magyar sajtó és tömegkommunikáció 1944 után. (In: Regio [Bp.], 1991. 3.sz.; kötetben: Tegnapelõttõl tegnapig. Mûvelodéstörténeti töprengések. Kvár, 1998.)

Fülöp Mária: Bibliografia publicatiilor periodice = Idoszaki kiadványok bibliográfiája. 1989. dec. 23.--1994. dec. 31. Tg.-Mures, Biblioteca Judeteana Mures = Maros Megyei Könyvtár, 1995. (Bibliografii muresene 1.) [A Maros megyében megjelent idõszaki sajtótermékek bibliográfiája. A könyvtár saját állományára alapozott leírás, évenként kiadott pótfüzettel.]

Huber András: Százarcú nagyhatalom. Lapok az erdélyi magyar idõszaki sajtó történetébol. Csíkszereda, Pallas--Akadémia Könyvkiadó, 1997. [Szilágy, Szolnok-Doboka, Beszterce-Naszód és Torda-Aranyos vármegyék sajtója a kezdetektol 1944-ig.]

Jakabffy Tamás: Szempontok a gyulafehérvári fõegyházmegye médiakoncepciójának kialakításához. In: Szent Mihály Üzenete (zsinati fórum) [Kvár], 1998. júl.

Kemény György: Magyarország idõszaki sajtója 1911-tõl 1920-ig. Összeáll. ~. Bp., OSzK, 1942.

Kuszálik Péter: A romániai magyar sajtó 1990 után. In: Helikon [Kvár], 1995. 18.-20.sz. [Az 1989. dec.--1993. közötti idõszak sajtójának ismertetése és jellemzése, lapokból vett idézetekkel.]

Kuszálik Péter: Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940--1989. Bp., Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézet, 1996. (Kisebbségi adattár 6.) [Kronológia és sajtóbibliográfia.]

Monoki István: Magyar könyvtermelés a román uralom alatt 1919--1940. 2. köt. Hírlapok és folyóiratok. Összeáll. ~. Bp., OSzK, 1941.

*** Romániai magyar lapok, szerkesztõségek galériája. In: Muvelodés [Kvár], 1993. 5.sz.

[RoMAEK98] *** Romániai magyar alapítványok és egyesületek katalógusa 1998. Kvár, EMT, 1999.

Scheiber Sándor: Magyar zsidó hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. 1847--1992. A szerzõ hagyatékából sajtó alá rendezte Scheiberné Bernáth Livia és Barabás Györgyi. Az MTA Judaisztikai Kutatócsoport megbízásából újabb anyaggal kiegészítette Barabás Györgyi. Bp., MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1993.

Spaller Árpád: A sajtószabadság csapdájában. In: Magyarság és Európa [Bp.], 1994. 7.sz.

Szabó M. Attila -- Szabó M. Erzsébet: Dictionar de localitati din Transilvania -- Erdélyi helységnévszótár -- Ortsnamenverzeichnis für Siebenbürgen. Buk., Kriterion, 1992.

Tófalvi Zoltán: Romániai magyar sajtó -- összeomlás elott? In: Korunk [Kvár], 1992. 7.sz.

Vetési László: Az egyházi és vallásos sajtó újabb gyorsmérlege. In: Korunk [Kvár], 1992. 7.sz.

 

 
kapcsolódik

  » adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » román nyelvű címek mutatója
  » ISSN-számok mutatója
  » írok a szerzőnek

további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék